Hållbarhet

Read Balmuir's press release concerning the Finnwatch report >>

Balmuirs hållbarhetsprogram

De kärnvärden som styr vår verksamhet är produktkvalitet, flexibilitet, tillförlitlighet och äkthet. Balmuirs produkter är tillverkade av de finaste naturmaterialen i nära samarbete med våra noggrant utvalda partners som delar våra värden och höga företagsetik.

Hela Balmuirs team delar våra kärnvärden. Tillsammans delar vi passion för att överträffa våra kunders förväntningar genom att erbjuda högkvalitativa produkter och utmärkt kundservice.

För oss innebär hållbarhet att vi fattar etiska affärsbeslut och främjar ansvarsfulla åtgärder i vårt dagliga arbete. Fokuspunkterna i vårt hållbarhetsprogram är:

 1. Högkvalitativa och långvariga produkter
 2. Hållbara inköp
 3. Respekt och omsorg för miljön
 4. Ansvar för personalen

Balmuir är medlem i BSCI amfori sedan 2018. Amfori BSCI är en global affärsorganisation för öppen och hållbar handel. Uppdraget är att göra det möjligt för varje medlemsorganisation att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt. Amphori BSCI uppförandekod har 11 principer:

 1. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

 2. Rättvisa ersättningar

 3. Arbetshälsa och säkerhet

 4. Särskilt skydd för unga arbetstagare

 5. Inget slavarbete

 6. Etiskt affärsbeteende

 7. Ingen diskriminering

 8. Anständiga arbetstider

 9. Inget barnarbete

 10. Inga otrygga anställningar

 11. Miljöskydd

Produkter

 • Vi erbjuder konsumenterna ett mer hållbart alternativ med våra långvariga och högkvalitativa produkter
 • Balmuirs produkter är tillverkade av naturmaterial. I all vår produktion försöker vi undvika syntetiska material och onödiga kemikalier. Vår Ecocert kosmetiska kollektion är ett bra exempel på detta.
 • Vi föredrar naturliga garvningsprocesser och använder endast konstgjorda färgkemikalier enligt EU Reach Regulations.
 • Vi testar produktegenskaper och produktkvaliteten noga innan produktionsstart. På så sätt säkerställer vi att produkterna är utformade och tillverkade enligt våra kvalitetskrav och uppfyller kundernas höga förväntningar.
 • Vi tillhandahåller bruksanvisningar med våra produkter, detta för att hålla dem vackra och långvariga.
 • Majoriteten av Balmuirs kollektioner består av klassiska stilar som är tidlösa och passar alla säsonger, år efter år. På så sätt minimeras säsongs utförsäljningarna och vi kan istället erbjuda produkter med längre livslängd.
 • Vi strävar efter att minska användningen av plast i förpackningen och öka användningen av fler miljövänliga förpackningsmaterial när det är möjligt.
 

Produktion

 • Ursprunget av produktionen definieras genom att hitta ett företag med rätt värderingar, företagets förmåga att bearbeta den valda råvaran och producera högsta produktkvalitet.
 • Balmuirs produkter tillverkas av mycket engagerade leverantörer. Vi har alltid direkta kontakter med ägarna eller ledningen, som vi träffat personligen. Vi har ingen egen tillverkning.
 • Vi väljer noggrant ut alla våra leverantörer och med många av dem har vi arbetat från företagets start. Enligt vår policy bygger vi långvariga partnerskap för att kunna utveckla produktionen för att uppfylla våra kvalitetsstandarder.
 • Vi strävar hela tiden efter att öka insynen i vår leverantörskedja. Majoriteten av vår produktion kommer från Europa. De största inköpsländerna är Italien, Portugal, Litauen, Nepal, Sydafrika och Kina. Vi har också produktion i Peru, Indien, Turkiet, Polen och Finland.
 • Oavsett var produkterna tillverkas är tillverkningsförhållandena av stor vikt. Vi strävar efter att träffa tillverkarna varje år och besöka fabrikerna personligen. Många av våra leverantörer tillhör vissa sociala ledningssystem, som BSCI eller SEDEX, och revideras regelbundet.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer känner till deras materialkällor och möjliga underleverantörer. Det är viktigt för oss att råvarukällorna är spårbara.
 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna i vår verksamhet, och vi kräver också samma från våra tillverkare. Vi förväntar oss att var och en av våra tillverkare följer de internationella ILO-konventionerna i FN och arbetsorganisationen samt nationella arbetslagar i deras verksamhet.
 

Omsorg för miljön

 • Vi erkänner att majoriteten av Balmuirs miljöpåverkan orsakas av tillverkning och transport av produkterna. Därför söker vi ständigt efter miljövänligare material- och energibesparingslösningar tillsammans med våra leverantörer och logistikpartner.
 • Vi återvinner allt avfall som genereras i vår verksamhet. Vi återanvänder lådor i transporten mellan vårt lager och egna butiker.
 • Vid produktion förandras alltid naturliga färger och garvningsprocesser. Användningen av kemikalier regleras strikt enligt EU: s kemikalielagstiftning REACH. Några av våra kundmarknader som t.ex. Japan har egna kemikaliebestämmelser, och vi ser till att alla Balmuir-produkter även följer dessa regler.
 • Vi gör regelbundna produkt- och materialtest för att se till att våra produkter inte innehåller något skadligt för människa eller miljön. Testen utförs i externa laboratorier.

Personal

 • Balmuirs historia och tillväxt skapas av engagerad och kompetent personal. Vårt företag främjar en öppen och flexibel arbetsmiljö som ger varje Balmuirian utrymme att växa som person och agera kreativt.
 • Våra värderingar; kvalitet, tillförlitlighet, flexibilitet och äkthet är synliga i allt vi gör, och därför kan vi hålla vårt varumärkeslöfte och överträffa våra kunders förväntningar.
 • Vi behandlar alla lika och med respekt. Det är viktigt för oss att alla anställda känner sig uppskattade.
 • Vi uppskattar vår entreprenörskapskultur och stöder våra anställdas personliga karriärintressen. Det finns alltid nya utmaningar och intressanta möjligheter i detta snabbt växande företag.
 

Frågor och svar

1. Vilka är kärnvärdena för Balmuir?

Kärnvärdena som styr vår verksamhet är produktkvalitet, flexibilitet, tillförlitlighet och äkthet. Balmuirs produkter är tillverkade av de finaste naturmaterialen i nära samarbete med våra noggrant utvalda partners som delar samma företagsvärderingar och höga affärsetik med oss. Vår personal är engagerad i våra värderingar, vilket resulterar i högkvalitativa produkter och utmärkt kundupplevelse.

2. Balmuir är ett finskt företag. Vad betyder det för dig?

Hela Balmuir-organisationen är verksam i Finland: administration, design, inköp, försäljningsorganisation, lagerverksamhet och intern logistik. För närvarande sysselsätter Balmuir över 40 personer i Finland. När det är möjligt använder vi finsk tillverkning och material som kommer från Finland. Ett bra exempel på detta är läderhandskarna av ren och älg, som är tillverkade av finskt läder. Även våra kepsar och några av våra kuddar och mössor sys i Finland.

3. Var tillverkas produkterna?

Majoriteten av våra produkter tillverkas i Europa, t.ex. silkes- och ullsjalarna kommer från Italien, medan hemtextilierna kommer från Portugal (bomull) och Litauen (linne). Andra viktiga tillverkningsländer är Sydafrika, Nepal och Kina. Vi har också mindre produktion i Peru, Indien, Turkiet, Polen och Finland.

4. Hur bra känner vi vår leverantör, hur transparent är produktionsprocessen och hur följer vi den?

Vi väljer noggrant alla våra leverantörer och med många av dem har vi arbetat från företagets start. Vi strävar efter att träffa tillverkarna varje år och besöka fabrikerna personligen. Det är väldigt viktigt för oss att tillverkningskedjan är transparent och spårbar hela vägen till råmaterialkällan.

5. Är ullen i Balmuirs produktion mulesing-fri?

All ull som används i Balmuirs produktion är mulesing-fri.

6. Hur ekologiskt är inköpsprocessen?

I tillverkningen använder vi nästan uteslutande naturmaterial. Våra underleverantörer köper råvaror direkt från leverantörer av råvaror och kan därmed spåra materialets ursprung noga. Djurskydd och de etiska principerna om animaliskt ursprung är av yttersta vikt för oss och våra tillverkare kräver att leverantörer av animaliskt material certifierar djurskydd och djuruppfödningslagstiftning som garanti. Vi strävar ständigt efter att öka användningen av ekologiska material i vår tillverkning och vi undersöker för närvarande möjligheter för införande av ekologisk bomull.