Balmuirs Kid mohair produktion i Sydafrika

 

Balmuir grundades efter passionen för äkta material och uppskattningen av traditionellt hantverk. Grundtanken har alltid varit att endast arbeta tillsammans med andra familjeföretag och leverantörer som delar samma etiska värden med oss. En del av våra samarbetspartners har vi även finansierat från grunden och stöttat deras kunskap. Vi vill arbeta med människor som delar våra värderingar: kvalitet, tillförlitlighet, flexibilitet och äkthet. Vid val av leverantör är vi mycket noggranna gällande kvalitén och deras traditioner samt ett gott rykte om företaget. Balmuir följer hela produktionskedjan ända från råvaruproduktionen. PETA, internationell organisation för djurens rättigheter, har nyligen rapporterat om lidandet hos Angora getter på farmer i i Sydafrika. Härifrån kommer största delen av allt mohair som produceras. Vi har varit i kontakt med huvudorganisationen för mohairindustrin i Sydafrika, South African Mohair Industry. Nedan är deras uttalande:

”I Sydafrika finns det kring 1000 olika farmer, som producerar mohair. Av dessa 1000 farmer producerar cirka 700 uppfödare stora mängder mohair för komersiella ändamål. Av dessa 700 uppfödare berättar PETA om sitt besök på 12 gårdar, och vi har identifierat två former från PETAs-video där djurbehandling är tveksamt. Man har vidtagit åtgärder direkt. Dessa farmer undersöks och deras licens för att sälja mohairull har stängts av tills utredningen är klar av en tredje part.”

Balmuirs Kid Mohair produkter tillverkas av två familjeägda företag i Sydafrika. Vi har arbetat med båda tillverkarna från start. Båda använder samma trådleverantör, Samil Natural Fibers Ltd. Heidi Jaara, VD för Balmuir, har personligen diskuterat med Samils VD Michael Brosnahan om deras råvaruupphandling: 20% av deras mohairs kommer från Samis egna gårdar och 20% från gårdar där Samil äger 50%. Dessa materialkällor är 100% spårbara. De återstående 60% köper Samil via två av Sydafrikas störstaleverantörer, CMW och BKB. Dessa leverantörer köper bara mohair från uppfödare som behandlar djuren väl och tar hand om deras välfärd. PETAs-rapporter om de identifierade gårdarna har nekats rätten att sälja ull framåt. Dessutom, om uppfödaren inte klarar granskningen från en tredje part, stryks deras rätt att sälja mohair-ull. Balmuirs inköpsteam kommer att resa till Sydafrika i juni 2018. Vi kommer att besöka både tillverkare och leverantörer av garn hos Samil och i Angora gets farmer för att säkerställa hur produktionskedjan ser ut och den etiska behandlingen av djuren. Ansvar är ett av Balmuirs kärnvärden och vi är ansvarsfulla medlemmar i amphori BSCI. Vi svarar gärna på eventuella frågor ni kan ha.

Ytterligare information: info (at) balmuir.fi Telefon: + 358-50-361-9860

Kid mohair är gjort av angora gethår.

Bilder från våra tillverkare.